Pojmem brány označujeme mechanická zařízení sloužící k uzavírání vjezdů na oplocené či jinak ohraničené pozemky, uzavřené dvory, zahrady, atd.
Brány také jednoduše řeší kontrolu vjezdů a vstupů. Brány nachází využití jak u rodinných a obytných domů (v tzv. privátní sféře), tak i u komerčních a průmyslových objektů.

Brány dodáváme v provedení:

- křídlové
- posuvné po kolejnici
- posuvné po kolejnici teleskopické
- posuvné samonosné
- posuvné samonosné proti sobě
- posuvné samonosné proti sobě do "V"

Brány dodáváme ve variantách:

- je rám
- kovaná výplň dle specifikace
- laťová plastová výplň
- laťová dřevěná výplň

Posuvné brány nesené a posuvné brány kolejnicové se otevírají posunem do strany mimo vozovku. Křídlové brány otevírají svá jednotlivá křídla do vozovky.


Galerie


Kontakt